top of page

​Regulamin gabinetu:

 1. Gabinet Psychologia Sportu Mental-Point realizuje usługi z zakresu treningu mentalnego i psychologii sportu.

 2. Dane Gabinetu:

        Psychologia Sportu Mental-Point, 70-464 Szczecin ul. Monte Cassino 30, gabinet 203.

 1. Korzystanie z Usług oferowanych przez Gabinet jest dobrowolne i odpłatne.

 2. Usługi świadczone są w formie spotkań indywidualnych i grupowych . Czas trwania Spotkań indywidualnych wynosi 50/60 minut. Czas trwania spotkań grupowych dostosowywany do tematu warsztatu a także liczebności grupy.

 3. Spotkania odbywają się stacjonarnie dla osób ze Szczecina oraz on-line w przypadku innego miejsca zamieszkania lub sytuacji uniemożliwiającej dotarcie do gabinetu .

 4. Klienci niepełnoletni mogą korzystać z usług Gabinetu tylko za zgodą Rodzica lub Opiekuna prawnego.

 5. Ilość Spotkań  jest dostosowana do  potrzeb Klienta, istnieje możliwość wykupienia pakietu 10 spotkań (należy je wykorzystać w ciągu 3 miesięcy).

 6. Podczas pierwszego spotkania ustalany zostaje wymiar i zakres pomocy dostosowany do indywidualnej sytuacji Klienta.

 7. Porady udzielane są w formie ustnej, z gwarancją zachowania poufności. Gdy jest to wskazane, Klient otrzymuje zalecenia do własnej pracy.

 8. Psycholog Sportu jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej i zachowania poufności informacji otrzymanych podczas spotkań. Wyjątek stanowi zagrożenie zdrowia lub życia Klienta lub osób trzecich.

 9. Psycholog Sportu zapewnia prawo do poufności również dziecku. Wyjątek stanowi zagrożenie zdrowia lub życia dziecka.

 10. Dokumentacja pacjentów chroniona jest przed dostępem osób postronnych.

 11. Jeżeli problem klienta wykracza poza zakres Usług Psychologa Sportu, może on odmówić udzielenia wsparcia, jednocześnie informując klienta o specjalistach, którzy mogliby pomóc Klientowi w jej/jego sytuacji.

Płatności:

 1. Gabinet posiada dwie możliwości płatności:

  1. Gotówkowa

  2. Poprzez przelew na konto firmy

 2. Klient może zrezygnować z Usług w każdym momencie i bez podawania powodu rezygnacji. Jeśli Klient zrezygnuje ze Spotkania musi poinformować o tym fakcie 24 h wcześniej przed umówionym spotkaniem, jeżeli zrobi to w późniejszym terminie musi uregulować koszt wizyty.

 3. Klienci którzy wykupili pakiet 10 spotkań są zobowiązani do opłaty całej kwoty za wszystkie spotkanie, nie podlega ona zwrotowi, w przypadku odwołania wizyty należy to zrobić 24 h przed umówionym spotkaniem, w przypadku odmówienia w późniejszym terminie spotkanie traktowane jest jako zrealizowane.

 4. Spóźnienie się Klienta na spotkanie wiąże się ze skróceniem czasu Spotkania o długość spóźnienia. Mimo skrócenia spotkania, Klient płaci pełną kwotę za spotkanie. Ma to również zastosowanie w przypadku wykupienia pakietu 10 spotkań.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Korzystanie z Usług Gabinetu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności.

 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie oraz wprowadzania modyfikacji cennika za świadczone Usługi, o czym Klienci będą powiadomieni stosowną informacją w Gabinecie lub na stronie internetowej.                                                                       

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.mental-point.pl
1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług kontaktu poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Mental-Point z siedzibą w Szczecinie, ul. Monte Cassino 30, NIP 8481116601
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
    a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
    b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.mental-point.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

bottom of page